Szable dla pocztu sztandarowego.

Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 1 w Tomaszowie Mazowieckim wzbogacił się o parę szabel, które zdecydowanie wpływają reprezentacyjnie na jego wygląd i podkreślają zarazem jego wojskowy charakter.


Pomysł pozyskania dla pocztu sztandarowego naszej szkoły szabel oficerskich, to szlachetna inicjatywa wiążąca się z funkcjonowanie w strukturach naszej szkoły klas  wojskowych. Symbolika szabli stanowi dla każdego żołnierza nieocenioną wartość. Z jednej strony jest oznaką władzy, z drugiej zaś usankcjonowaniem Ceremoniału Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego o istotnym elemencie wojskowej asysty honorowej, jakim jest poczet sztandarowy, który w naszej szkole każdorazowo reprezentowany jest przez kadetów klas wojskowych.


Fundatorami szabel oficerskich dla pocztu sztandarowego była dyrekcja szkoły na czele z mgr Dariuszem Kwiatkowskim oraz  Rada Rodziców reprezentowana przez jej przewodniczą Bogusławą Jurkevich. Od tej chwili szable stanowić będą nieodłączny element ceremonialnego atrybutu, podczas ważnych uroczystości szkolnych z udziałem szkolnej asysty honorowej, wystawianej przez kadetów klas wojskowych.Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Klasowe Mikołajki.

Kadeci klasy czwartej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim obchodzili w dniu 7 grudnia Mikołajki klasowe.


W świątecznej atmosferze przebiegały klasowe Mikołajki zorganizowane przez najstarszych stażem kadetów czwartej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Tym razem mundur naszych kadetów, uzupełniony został o nieco nieregulaminowe nakrycie głowy, jaką stanowiła czapka Mikołaja. Cóż, w tym radosnym świątecznym dniu, można chyba dopuścić taką malutką modyfikację przepisów mundurowych.. W końcu taki dzień zdarza się tylko raz. W tym dniu jakże często spełniają się nasze marzenia. Marzenia, które są nieodłączną częścią naszego życia. Dzięki nim jesteśmy szczęśliwsi i choć na chwilę możemy uwolnić się od zwyczajnej codzienności.
Zdjęcia i tekst: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Mundurowy Mikołaj.

Po raz pierwszy, w tym roku, tradycyjne Mikołajki dla służb mundurowych z terenu Tomaszowa Mazowieckiego, odbyły się w dniu 6 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.


Otrzymywanie prezentów jest rzeczą miłą, ale jeszcze milszą rzeczą jest radość dzielenia się i podarowania prezentu innym....

Kadeci klas wojskowych "Mechanika" przyłączyli się do wspólnej organizacji z żołnierzami 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej  w Tomaszowie Mazowieckim "Mundurowego Mikołaja". W myśl powiedzenia "na świętego Mikołaja czeka dzieci cała zgraja" nasi kadeci pomogli w zorganizowaniu wieczoru, którego głównym celem było sprawienie jak największej radości dzieciom żołnierzy i funkcjonariuszy.


Chociaż za oknami brak śniegu nastrój świąteczny w naszej szkole był wyraźnie odczuwalny. Zgodnie z tradycją – gościliśmy świętego Mikołaja. Dotarł on do szkoły z workiem pełnym słodkości, co przybyłe do naszej szkoły dzieci przyjęły bardzo entuzjastycznie. Dla każdego znalazła się paczka, którą wszystkim dzieciom wręczał osobiście Mikołaj. Było dużo radości i uśmiechów. Przejęte i uradowane buźki, zwłaszcza najmłodszych dzieci potwierdziły, że wierzą w Mikołaja i niecierpliwie go oczekują. Spotkaniu ku radości najmłodszych towarzyszyły również liczne gry i zabawy, muzyka oraz konkursy połączone z plastycznymi słodkościami.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Szkarłatne berety z wizytą u kadetów z "Mechanika".

W dniu 30 listopada br. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odwiedził przedstawiciel Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku, któremu towarzyszyła funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Celem wizyty było spotkanie z kadetami klas wojskowych naszej szkoły.


Żandarmeria Wojskowa jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną służbą wchodzącą w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W Siłach Zbrojnych RP i wobec żołnierzy realizuje zadania przewidziane dla Policji. Do najważniejszych zadań Żandarmerii Wojskowej należy zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej, ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych. Ponadto Żandarmeria Wojskowa odpowiada za zapobieganie popełniania przestępstw i wykroczeń – przez osoby w stosunku do których jest właściwa – oraz innym zjawiskom patologicznym, a w szczególności alkoholizmowi i narkomanii w Siłach Zbrojnych
Z uwagi na charakter jaki posiadają klasy wojskowe naszej szkoły, nasi kadeci automatycznie podlegają Żandarmerii Wojskowej np. w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów mundurowych, ale również zachowania kadetów występujących w miejscach publicznych w umundurowaniu wojskowym. Dzisiejsze zajęcia dotyczyły szeroko pojętej profilaktyki z zakresu  przestrzegania regulaminów wojskowych, przeciwdziałaniu uzależnieniom czy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej żołnierzy z popełnione przestępstwa i wykroczenia. Przy okazji kadeci mogli zapoznać się ze specyfiką służby w Żandarmerii Wojskowej oraz wymaganiami, jakimi sprostać muszą kandydaci do pełnienia służby, w tej ciekawej formacji wojskowej.
Na zakończenie spotkania, nasi kadeci otrzymali od naszych gości skromne upominki, w postaci komiksów Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. "Szkarłatne berety w akcji".Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Edukacja Obronna Młodzieży w "Mechaniku".

Na terenie obiektów szkoleniowych 7 Dywizjonu Lotniczego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, zorganizowane zostało w  dniach 27 - 29 listopada 2017 roku VIII Ogólnopolskie Forum Szkół "Edukacja Obronna Młodzieży".


Organizatorami Forum był Departament Edukacji Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, który odpowiada za koordynację  w resorcie działań w zakresie edukacji, kultury i dziedzictwa, a także współpracę resortu ze społeczeństwem, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.
W spotkaniu udział wzięło blisko 150 reprezentantów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zainteresowanych programem "Edukacja Obronna Młodzieży". Uczestnicy w ciągu trzech dni podzielonych na panele tematyczne, mieli możliwość zapoznania się min. z tradycjami i zadaniami 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz współpracą brygady ze społeczeństwem. Innymi tematami poruszonymi na forum podczas pierwszego dnia, były informacje dotyczące Wojsk Obrony Terytorialnej, programu "Strzelnica w każdym powiecie", koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej i założeniom programu wychowawczego dedykowanego młodzieży klas wojskowych.
W trakcie drugiego dnia forum uczestnicy wysłuchali wystąpienia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michała Dworczyka,  zastępcy dyrektora Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON Zbigniewa Cioska oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Kopcia. Następnie wszyscy udali się na zajęcia pokazowe z udziałem kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej, biorących udział w programie pilotażowym. Po zakończeniu zajęć, uczestnicy forum zostali przewiezieni do naszej szkoły, gdzie przed rozpoczęciem zajęć panelowych, zapoznali się z obiektami i bazą dydaktyczną szkoły oraz prezentacją wyszkolenia kadetów klasy drugiej i trzeciej wojskowej. Dzień drugi zakończył występ dla uczestników forum, w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
Ostatni dzień forum poświęcony został min. szkoleniu nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach wojskowych, zasadom rekrutacji i powołania do służby wojskowej, używania munduru przez uczniów, możliwościom otrzymania przez szkoły dotacji oraz omówieniu założeń "Koncepcji funkcjonowania klas mundurowych w systemie przygotowań obronnych państwa". Forum zakończyła dyskusja uczestników połączona z wymianą doświadczeń, uwag i propozycji związanych z realizacją Edukacji Obronnej Młodzieży.
Wybór naszej szkoły i obiektów 25 Brygady Kawalerii Powietrznej na miejsce forum przez jego organizatorów, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, ale również docenieniem naszych dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie kształcenia proobronnego młodzieży oraz współpracy w tym względzie z wojskiem.
Zdjęcia i tekst: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Czas Bohaterów.

"Fraszka na Niepodległość" to konkurs, którego organizatorem jest Towarzystwo Projektów Edukacyjnych w Warszawie. Konkurs jest elementem promocji portalu historycznego adresowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych, mającego zachęcić ją do szerokiego spojrzenia na historię i atrakcyjne przedstawienie udziału czynu zbrojnego w historii Polski.


Kadeci, dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim zapraszają wszystkich zainteresowanych konkursem uczniów w wieku od 12 do 19 lat, a zwłaszcza tych w mundurach, strażaków i strzelców, do udziału w tym ważnym zwłaszcza w aspekcie zbliżających się obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski przedsięwzięciu.

Organizatorzy konkursu, chcieliby poprzez udział w tym przedsięwzięciu naszych kolegów i koleżanek zainteresowanych historią wojskowości, zaoferować ii ciekawe dopełnienie wiedzy wynoszonej z lekcji historii.

Wszystkich zainteresowanych konkursem odsyłamy po szczegółowe informacje na stronę organizatora: www.czasbohaterów.pl
Dla zwycięzców przewidziane zostały ciekawe i cenne nagrody rzeczowe.
Spróbujcie naprawdę warto!!!Żołnierska wizyta.

W dniu 24 listopada br. uczniów i kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odwiedzili przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim.


Podczas spotkania w którym uczestniczyli podporucznik Przemysław Stemplewski oraz pan Damian Komański, omówiono zasady i przebieg kwalifikacji wojskowej, a także dokumenty jakie trzeba przygotować zgłaszając się na kwalifikację wojskową (zdjęcia, dokument tożsamości itp.).  Ważnym elementem spotkania było przedstawienie możliwości zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej kobiet. Poruszono sprawy związane z naborem do uczelni wojskowych, poszczególne etapy rejestracji, badania jakim poddany zostaje każdy kandydat do służby wojskowej oraz warunki socjalne jakie otrzymują podchorążowie (zakwaterowanie, żołd, zdobywanie dodatkowych uprawnień na koszt wojska). Duże zainteresowanie wzbudziły wśród uczniów zasady naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej, zasady działania tych wojsk czy w końcu zarobki żołnierzy.
Pomimo wielu informacji zawartych w ogólnie dostępnej tzw. sieci na tematy wojska, uczestnicy spotkania stwierdzili, że najlepszą formą pozyskania wyczerpujących pytań w tym zakresie jest bezpośrednia rozmowa z przedstawicielami wojska i jego instytucji.
Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk, Daniel Dominiak

Konferencja klas mundurowych.

W dniu 24 listopada w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie, odbyła się  konferencja Szkół Ponadgimnazjlanych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.


W konferencji udział wziął Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz Sekretarz Stanu w MON Pan Michał Dworczyk. Naszą szkołę reprezentowała wicedyrekor Pani Jolanta Nikodemska oraz opiekun klas wojskowych Sławomir Miszczuk
Podczas konferencji omówione zostały tematy dotyczące min. dotychczasowych efektów realizacji przedmiotu edukacja wojskowa, projektu regulaminu mundurowego kadetów klas wojskowych oraz współpracy z Wojskowymi Komendami Uzupełnień. Ważnym elementem konferencji było wystąpienie poświęcone koncepcji funkcjonowania klas mundurowych w systemie przygotowań obronnych państwa oraz zaproponowanemu przez organizatorów konferencji szerokiemu programowi wychowawczemu, który byłby dedykowany specjalnie dla kadetów klas wojskowych, skupionych w szkolnych kompaniach kadetów na wzór jednostek wojskowych.
Konferencję zakończyła dyskusja uczestników, podczas której organizatorzy odpowiadali na liczne pytania, a uczestnicy mogli podzielić się dotychczasowymi doświadczeniami nabytymi w trakcie realizacji programu Certyfikowanych Klas Wojskowych Mundurowych.


Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Tactical Combat Casualty Care. Powstrzymaj każdą śmierć, której można uniknąć

Tactical Combat Casualty Care to pojęcie, które choć w świadomości służb mundurowych występuje od niedawna, traktowane jest niezmiernie poważnie.
Metody udzielania pomocy rannym na polu walki oparte dotychczas na wytycznych cywilnych, okazały się całkowicie nieskuteczne w warunkach bojowych. Nie uwzględniały bowiem specyfiki i warunków działania żołnierzy, które mają znaczny wpływ na możliwość udzielania pomocy rannemu w środowisku taktycznym.


       Właśnie takiemu działaniu żołnierzy na współczesnym polu walki, poświęcone były zajęcia kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, przeprowadzone przez instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej. Metody udzielania pierwszej pomocy w środowisku taktycznym powinien znać każdy żołnierz. Ze względu na charakter służby, a więc i duże prawdopodobieństwo znalezienia się w rejonie prowadzonych działań wojennych, powyższe umiejętności są nieodzowne. Profesjonalne połączenie czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy podczas wymiany ognia z jednoczesną gotowością do podjęcia walki, wymaga od żołnierzy nie tylko dużej wiedzy, ale i mozolnego długotrwałego szkolenia. Kadeci Mechanika pod okiem kawalerzystów 7 batalionu ćwiczyli praktycznie jak szybko i skutecznie opatrywać rany, odniesione w walce w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia nie tylko rannego ale i udzielającego mu pomocy żołnierza. Szkolenie obejmowało:

-Samopomoc
-Tamowanie masywnych krwotoków za pomocą opasek uciskowych typu "junctional"oraz procedury "wound packing"
-Przyrządowe i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
-Zaopatrzenie ran penetrujących klatki piersiowej
-Identyfikację oraz odbarczanie odmy prężnej 
-Ochrona przed hipotermią 
-Ewakuacja 

W ramach szkolenia kadeci ćwiczyli elementy musztry zespołowej, techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych, elementy walki wręcz i czynności związane z resuscytacją krążeniowo -  oddechową.
Zdjęcia i tekst: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości.

Uroczystości związane z upamiętnieniem 99 rocznicy odzyskania prze Polskę niepodległości, rozpoczęły się w Tomaszowie Mazowieckim tradycyjnie mszą świętą, odprawiona w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ulicy Słowackiego.


    Po zakończeniu mszy świętej, kolumna złożona z uczestników przybyłych na uroczystość, żołnierzy, strażaków, policjantów oraz młodzieży tomaszowskich szkół, udała się wraz z pocztami sztandarowymi na Plac Kościuszki, gdzie odbyła się dalsza część obchodów Święta Niepodległości. Była uroczysta zbiórka, apel pamięci, salwa honorowa, defilada oraz odznaczenia i wyróżnienie dla żołnierzy, funkcjonariuszy Policji oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i kadetów naszej szkoły. Za wzorową postawę i bardzo dobre wyniki osiągane w szkoleniu wojskowym wyróżnieni zostali kadeci: Angelika Śmiechowicz, Weronika Lusek, Mateusz Badura i Kacper Sikora.   


     Przedstawiciele władz samorządowych: powiatu na czele Wicestarostą Tomaszowskim Dariuszem Kowalczykiem i miasta na czele z Prezydentem Miasta Marcinem Witko oraz delegacje służb mundurowych, organizacji społecznych, partii politycznych i młodzieży szkolnej złożyli kwiaty pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przemieścili się pod Pomnikiem Legionistów gdzie również złożono kwiaty. 


     W uroczystej zbiórce na Placu Kościuszki wzięła udział delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, w osobach dyrektora Dariusza Kwiatkowskiego, wicedyrektorów Jolanty Nikodemskiej i Arkadiusza Broniarka jak również wychowawców klas wojskowych Arkadiusza Świątka i Roberta Kołczyńskiego, a kadeci z naszej szkoły wystawili oprócz pocztu sztandarowego dwie kolumny uczniów uczestniczące w defiladzie.


     Po zakończeniu obchodów Święta Niepodległości na Placu Kościuszki, wszyscy uczestnicy przeszli pod Pomnik Legionistów, gdzie złożono wiązanki kwiatów. W tym samym czasie mieszkańcy Tomaszowa mogli obejrzeć prezentację sprzętu wojskowego zorganizowaną przez żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, Komendę Powiatową Policji oraz Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.


Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk