Ślubuje tobie ojczyzno!

Z okazji Dnia Edukacji narodowej, w dniu 13 października br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalanych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. W ślubowaniu wzięło również udział 36 uczniów klasy wojskowej, którzy złożyli odrębną przysięgę ucznia klasy wojskowej na sztandar szkoły. W uroczystości poza przedstawicielami władz samorządowych oraz przybyłymi gośćmi udział wziął dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej Pan pułkownik Adam Marczak.

                  Klasy wojskowe, które już od czterech lat działają w ZSP nr 1, cieszą się wciąż ogromną popularnością wśród gimnazjalistów nie tylko powiatu tomaszowskiego. Absolwenci "Mechanika" dobrze radzą sobie na współczesnym rynku pracy. Nasi uczniowie pamiętają jednak o tym, że istotne jest również otwieranie się na nowe  wyzwania. To, że dodatkowo poznają elementy żołnierskiego rzemiosła, zdecydowanie pomoże w wejściu w dorosłe życie, a tym którzy myślą o dalszej kontynuacji nauki w szkolnictwie wojskowym ułatwi start na drodze do oficerskich gwiazdek.
               Nauka w klasach o nachyleniu wojskowym, pozwala młodym uczniom na udział nie tylko w szkoleniu, ale i w obozach, czy poligonach wojskowych. Z drugiej strony to dodatkowe wyzwania i obowiązki, jak np. udział w miejskich i wojskowych uroczystościach patriotycznych.

   W klasach wojskowych szczególny nacisk kładziemy na wychowanie proobronne, na ideały zawarte w słowach „Bóg, Honor, Ojczyzna”. To, że nasi uczniowie noszą mundury i bordowe berety, zobowiązuje.
    Uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej wzbogacona została o prezentacje wyszkolenia w wykonaniu ich starszych kolegów i koleżanek.
Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Strzelali uczniowie klasy wojskowej.

W dniu 30 września br. na strzelnicy sportowej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, odbyły się zawody strzeleckie uczniów klas mundurowych z całej Polski. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim reprezentowali uczniowie klasy III wojskowej.
Przedsięwzięcie zorganizowane przez Rektora - Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej wraz z Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej, Prezesem Kapituły Medalu "Zło Dobrem Zwyciężaj" oraz Prezesem Stowarzyszenia Patriotyczno - Edukacyjnego "Pamięć", objął patronatem Minister Obrony Narodowej. Zasadniczym celem zawodów, poza sportową rywalizacją i sprawdzeniem umiejętności strzeleckich uczniów, był hołd generałom poległym w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku w drodze do Katynia.
Zawody poprzedziła modlitwa w intencji generałów poległych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Po jej zakończeniu miała miejsce krótka odprawa kierowników zespołów, po czym rozpoczęto konkurencje strzeleckie. Uczestnicy zawodów rywalizowali ze sobą w dwóch konkurencjach tj. pistolet sportowy kal. 5,6 mm oraz karabinek sportowy kal. 5,6 mm. Drużyny występowały w trzyosobowych zespołach. W obu konkurencjach stosowana była indywidualna i zespołowa punktacja, zgodna z przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Nasi uczniowie wystąpili w obu konkurencjach w składzie : Angelika Śmiechowicz, Dawid Trukan, Mateusz Badura, Kacper Sikora, Błażej Sobczyk i Szymon Dworak.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Z komiksem WCEO za pan brat.

Służenie środowisku wojskowemu, wsparcie i pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i kształtowaniu kompetencji społecznych oraz oddziaływanie na otoczenie cywilne przez działalność edukacyjną, naukowo-badawczą informacyjną i kulturalno-oświatową, to główne cele Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.
                 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, od samego początku funkcjonowania w ofercie szkół klas wojskowych, skierowanej do absolwentów tomaszowskich gimnazjów, stale współpracuje z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Współpraca ta z roku na rok przybiera pełniejszy i ściślejszy wymiar, dzięki wsparciu naszej działalności edukacyjnej, na jakie możemy liczyć ze strony Centrum. Szeroka oferta skierowana min. do szkół ponadgimnazjalnych, dotyczy nie tylko możliwości pozyskiwania materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, ale również wsparcia organizacji wystaw, udziału w kursach i szkoleniach czy tzw. "zielonych szkołach".
        
                Staramy się, aby edukacja wojskowa naszych uczniów sprawiała im maksimum satysfakcji, była efektywna i przyjemna. Stąd pomysł na wprowadzenie takich rozwiązań i metod, wykorzystywanych podczas zajęć związanych na przykład z historią i dniem dzisiejszym naszego wojska, które z jednej strony spełniłyby swoją edukacyjną rolę, a z drugiej strony były dla naszych uczniów atrakcyjne i łatwo przyswajalne. Jak to zrobić? Nic prostszego ! Wystarczy wziąć w ręce komik Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, udać się na ławeczkę do parku, do galerii handlowej, czy usiąść w kawiarni i zacząć czytać. Okazuje się bowiem, że ukazują się w Polsce komiksy, z których mogą korzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele. W łatwy, ciekawy, a co najważniejsze przystępny sposób, ukazują losy żołnierza polskiego zarówno te znane z historii, jak i te współczesne.
             Jeśli chcecie zaszczepić w młodzieży szacunek do munduru i poświęcenia żołnierza polskiego dla ojczyzny, oraz zachęcić ją do zgłębienia historii polskiej wojskowości, to warto zaproponować jej komiksy WCEO takie jak np. " Wszystkie Wojny Mariana Porwita", " Real Warrior Chrzest bojowy w Afganistanie" czy " Szkarłatne berety w akcji". Komiksy te, to nie tylko książeczki z obrazkami. To również doskonała pomoc dydaktyczna służąca z powodzeniem naszej edukacyjnej powinności.

Życzymy zatem miłej lektury komiksów i zachęcamy do ich wykorzystania! 

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Inauguracja szkolenia praktycznego wojskowych z "Mechanika"

W dniu 25 września br. na obiektach szkoleniowych 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, zainaugurowano szkolenie praktyczne uczniów trzeciej klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.
               Szkolenie prowadzone przez instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej, związane jest z wdrożonym przez naszą szkołę w tym roku szkolnym pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej "Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa", które zakwalifikowane zostały do prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Klas Mundurowych". Poza odbywającymi się w szkole zajęciami teoretycznymi, uczniowie trzeciej klasy wojskowej biorący udział w programie, będą szkolić się praktycznie pod nadzorem i czujnym okiem tomaszowskich kawalerzystów raz w miesiącu, w wymiarze 8 godzin lekcyjnych.
              Program nauczania obejmował będzie trzy semestry, w czasie których nasi uczniowie przejdą kompleksowe szkolenie wojskowe, dające im możliwość złożenia przysięgi wojskowej, dodatkowych punktów podczas kwalifikacji do uczelni wojskowych, korpusu szeregowych zawodowych czy Wojsk Obrony Terytorialnej. Dodatkowo wojsko wspomagać będzie uczniów w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, które są szczególnie przydatne w służbie oraz kursach prawa jazdy. Łącznie szkolenie obejmować będzie 185 godzin zajęć, z czego 90 godzin zajęć praktycznych oraz 50 godzin obozu szkoleniowego w okresie wakacji. Szkolenie rozpoczęło się od zajęć z musztry, obrony przed bronią masowego rażenia, budową i eksploatacją sprzętu wojskowego oraz wychowania fizycznego. 
               Na uwagę zasługuję fakt, że zajęcia praktyczne odbywać się będą razem z żołnierzami raz w miesiącu, bez względu bez względu na warunki atmosferyczne, co dodatkowo wpłynie zarówno na morale naszych uczniów, jak również hart ducha. Jak mawiają nasi kawalerzyści "nikt nie mówił, że będzie lekko".
Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk


17 września - Pamiętamy !

W niedzielę 17 września pod Pomnikiem Sybiraków przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Zielonej i Wandy Panfil w Tomaszowie Mazowieckim, odbyły się obchody upamiętniające 78. rocznice napaści Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku oraz Światowego Dnia Sybiraka.

        W ramach obchodów rocznicowych w Tomaszowie Mazowieckim przed Pomnikiem Sybiraków, delegacje przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu, służb mundurowych i młodzieży szkolnej złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Uroczystościom towarzyszył występ Zespołu Garnizonowego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej "El Fuego" pod kierunkiem pani Katarzyny Borowskiej. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim reprezentowała delegacja uczniów klas wojskowych z wychowawcami panem Arkadiuszem Świątkiem i Robertem Kołczyńskim.


Zdjęcia i tekst: mjr rez. Sławomir Miszczuk


Apel klas mundurowych.

Uczniowie klas reprezentujących ponad 250 szkół z klasami mundurowymi, wzięli udział w uroczystym apelu inaugurującym rok szkolny szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych, podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w dniu 5 września 2017 roku w Kielcach.


              Wśród uczniów biorących udział w uroczystym apelu znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz wicedyrektor szkoły Jolanta Nikodemska z opiekunem klas wojskowych majorem rezerwy Sławomirem Miszczukiem. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach stanowi idealne miejsce na zwiększenie świadomości narodowej młodzieży i kształtowanie postaw patriotycznych uczniów, w zakresie ich przygotowania do służby wojskowej oraz w formacjach Wojsk Obrony Terytorialnej. W uroczystościach udział wziął minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz przedstawiciele naczelnego dowództwa Wojska Polskiego na czele z generałem broni Leszkiem Surawskim. W swoim przemówieniu do uczniów klas mundurowych minister Macierewicz powiedział: „ Dzisiaj na tę waszą, szczególną uroczystość stawiło się całe dowództwo polskiej armii . (...) Dzisiaj przyszli do was ludzie, którzy kiedyś będą wami dowodzili, bo taki jest cel waszej służby, którą już teraz realizujecie w szkołach, w klasach mundurowych. Za to, że się na to zdecydowaliście chcę podziękować. Ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że jesteśmy dumni z waszego wyboru, bo jesteście Wojsku Polskiemu potrzebni. ”
               Po uroczystym apelu odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i opiekunów klas mundurowych realizujących pilotażowy program szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe, opracowany w Ministerstwie Obrony Narodowej z wiceministrem Michałem Dworczykiem. Podczas spotkania jego uczestnicy wymienili się nabytymi już doświadczeniami w pracy z młodzieżą oraz uwagami i propozycjami dotyczącymi zwiększenia efektywności szkolenia młodzieży w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa.
Tekst i zdjęcia: major rez. Sławomir Miszczuk
www.mon.gov.pl

Z busolą i aparatem polowym na ty.

Ostatni dzień szkolenia praktycznego uczniów klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim upłynął pod znakiem zajęć z terenoznawstwa i łączności.
Uczniowie mieli okazję do zastosowania swoich teoretycznych umiejętności z zakresu terenoznawstwa w praktycznym działaniu. Orientowanie się w terenie bez mapy, określanie kierunków stron świata za pomocą charakterystycznych cech przedmiotów terenowych, dokonywanie pomiarów kątów poziomych i pionowych linijką milimetrową i środkami podręcznymi, czy w końcu posługiwania się busolą i kompasem przy określaniu stron świata i wyznaczaniu azymutu, stanowiły główne założenia prowadzonego szkolenia.. Praktyczne umiejętności uczniów w tym zakresie są niezmiernie przydatne nie tylko w wojsku, ale również w codziennym życiu.

Drugim etapem szkolenia było szkolenie z łączności. Uczniowie zostali zapoznani z budową i przeznaczeniem polowego aparatu telefonicznego oraz podstawowymi typami radiostacji wojskowych, budową polowej linii telefonicznej oraz prowadzeniem rozmów telefonicznych i radiowych, przekazywaniem meldunków, sygnałów i komend przez telefon z zastosowaniem zasad korespondencji wojskowej. Praktyczne nawiązywanie połączeń pozwoliło uczniom klas wojskowych poznać sposoby wykonywania połączeń między abonentami podłączonymi do centrali, oraz praktycznie zastosować zasady przestrzegania tajemnicy korespondencji.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Sztuka przetrwania.

Przeżyć na terenie przeciwnika lub w niewoli tak długo, aż ktoś nas odzyska, to głównie cele szkolenia SERE (survival, evasion, resistance, escape), w którym uczestniczyli uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.


Trzeci dzień szkolenia praktycznego uczniów klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, poświęcony był szkoleniu w zakresie umiejętności przetrwania w ekstremalnych warunkach na terenie przeciwnika. Instruktorzy 7 batalionu kawalerii powietrznej zapoznali i praktycznie przeszkolili uczniów z umiejętności wykonania szałasów, legowisk, wykorzystując do tego wszystko to co można znaleźć w lesie. Innym ciekawym elementem szkolenia było rozpalanie ogniska i uzdatnianie wody do picia. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się sposoby pozyskiwania żywności, często nie tylko tej łatwej do zdobycia tzw. "Zielonej", ale również łapanie ryb i związane z tym wykonywanie pułapek z wszystkiego, co znajdziemy wokół siebie. Co jest jadalne, a co trujące to podstawowe elementy wiedzy z zakresu przetrwania. Ciekawym punktem szkolenia było określanie kierunków geograficznych bez użycia kompasu. Uczniowie dowiedzieli się, że można z powodzeniem wykonać tę czynność przy pomocy patyka i słońca, czy też obserwując otaczającą przyrodę na przykład, mrówki czy mech na drzewach. A wszystko to po to, by w zakresie przetrwania wiedzieć, jak się schronić, określić pozycje, zdobyć wodę zdatną do picia czy pożywienie. Ważna jest również świadomość jak reaguje organizm na czynniki zewnętrzne, kiedy jest się odizolowanym, za równo fizycznie jak psychicznie oraz jak korzystać z dostępnego sprzętu, aby zwiększyć szanse przetrwania.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk