Wizyta przedstawiciela MON w "Mechaniku".

W piątek, 16 lutego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, odwiedził przedstawiciel Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.Celem wizyty było sprawdzenie realizacji przez szkołę wydatków, pochodzących z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej, związanych z naszym udziałem w  pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej, dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Klas Mundurowych. W trakcie pobytu w szkole, nasz gość miał również okazję  zapoznania się z warunkami w jakich szkolą się kadeci klas wojskowych oraz przestrzeganiem przez nich Regulaminu Mundurowego Kadetów Klas Wojskowych. Na zakończenie wizyty przedstawiciel  Biura do Spraw Proobronnych spotkał się z dyrekcją i naszymi kadetami. W trakcie spotkania przypomniano założenia pilotażu oraz jego istotną rolę w kwestii kształcenia proobronnego młodzieży.Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk, kdt Kacper Sikora

Kadeci z "Mechanika" na szkoleniu w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego.

W dniu 25 stycznia br. kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, odbyli szkolenie z musztry pod czujnym okiem żołnierzy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

W uznaniu wzorowej postawy i modelowej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w ramach programu pilotażowego, kadeci trzeciej klasy tomaszowskiego "Mechanika" wzięli udział w szkoleniu uzupełniającym z musztry na terenie i przy udziale instruktorów Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Odgłosy żołnierskich butów, odpowiednia postawa i ton komend, wtórował szkoleniu z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej.


Szkolenie zorganizowane przez Biuro ds. Proobronnych MON miało na celu podniesienie przez uczniów poziomu umiejętności z zakresu musztry. Przydatność znajomości na najwyższym poziomie zasad musztry jest bezcenny, zwłaszcza jeśli szkolącymi są najlepsi z najlepszych - instruktorzy słynnej Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Szczególny nacisk ukierunkowany był na szkolenie pocztów sztandarowych oraz asyst honorowych. Pomimo zimna nasi kadeci dzielnie zgłębiali tajniki musztry i z zaangażowaniem wykonywali polecenia najlepszych specjalistów od ceremoniału wojskowego w naszej armii, czego wyrazem było indywidualne wyróżnienie kadetki Angeliki Śmiechowicz za wysoki poziom wyszkolenia i zaangażowania oraz poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie Kacper Sikora, Natalia Sęk i Adrian Jachimowski za najlepszy poczet sztandarowy szkolenia.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Zimowe szkolenie kadetów z "Mechanika".

Na obiektach szkolnych 25 brygady kawalerii powietrznej trwa zimowe szkolenie praktyczne kadetów klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.


W poniedziałkowy zimowy poranek, kadeci klasy wojskowej "Mechanika" stawili się na comiesięczne szkolenie  praktyczne odbywane w ramach przedmiotu "Edukacja wojskowa". Tym razem tematyka szkolenia obejmowała min. podstawowe zasady przetrwania w warunkach środowiska naturalnego, reakcję żołnierza na różne sytuacje taktyczne oraz szkolenie strzeleckie. W ramach ostatniego tematu kadeci odbyli zajęcia  z łącznych czynności przygotowawczych do strzelania. Przygotowanie broni do strzelania, umiejętne i sprawne składanie i rozkładanie broni, ładowanie magazynków oraz obsługa broni to gwarancja właściwego, a co najważniejsze bezpiecznego odbycia strzelania.


Od początku szkolenia instruktorzy 7 batalionu kawalerii powietrznej zwracają uwagę na naukę zachowania kadetów w wielu taktyczno - ogniowych sytuacjach, jakie mogą zdarzyć się żołnierzowi na polu walki. Praktycznie nieustannie sprawdzają ich reakcję na różnego rodzaju sytuacje taktyczne. Zajęcia są dynamiczne, a obserwacja zachowań ćwiczących pozwala instruktorom na późniejsze wyeliminowanie ewentualnych błędów i niedociągnięć, tak by kadeci z czasem reagowali na spotykające ich sytuacje taktyczne odruchowo. Dodatkowym elementem zajęć mającym duży wpływ na ich przebieg była pogoda, która wymuszała na szkolonych przystosowanie się do realizacji zadań w każdych warunkach atmosferycznych.


Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Regulamin Mundurowy Klas Wojskowych

Kadeci uczcili pamięć pułkownika Witolda Pileckiego.

W dniu 10 stycznia 2018 roku w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się uroczystość nadania imienia pułkownika Witolda Pileckiego Powiatowemu Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.


Tą podniosłą uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Tomaszowie Mazowieckim. W mszy uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Tomaszowa Mazowieckiego na czele ze starostą panem Mirosławem Kuklińskim, delegacje szkół ponadgimnazjalnych i służb mundurowych oraz młodzież szkolna i harcerze. Gośćmi honorowymi uroczystości byli przedstawiciele rodziny pułkownika Witolda Pileckiego. Uchwałę Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, dotyczącą utworzenia z dniem 1 stycznia 2018 roku samorządowej instytucji pod nazwą, Powiatowe Centrum Animacji Społecznej im. pułkownika Witolda Pileckiego, odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Majchrowski.Naszą szkołę reprezentował dyrektor Dariusz Kwiatkowski, wychowawcy klas wojskowych oraz blisko stu kadetów, na czele z pocztem sztandarowym i asystą honorową. Po zakończeniu mszy świętej, uczestnicy uroczystości udali się do  Powiatowego Centrum Animacji Społecznej, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej poświęconej pułkownikowi Pileckiemu. Po odsłonięciu tablicy upamiętniającej pułkownika Pileckiego uczestnicy uroczystości udali się do sali kina "Włókniarz" na część artystyczną poświęconą pułkownikowi Pileckiemu.


Rotmistrz Witold Pilecki był żołnierzem Armii Krajowej, więźniem i organizatorem ruchu oporu w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Został skazany przez władze komunistyczne na karę śmierci i stracony w 1948 roku. Walczył i zginął za Polskę Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego i awansowany do stopnia pułkownika.Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Spotkanie z pułkownikiem Janem Skowronem.

Kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim mieli zaszczyt gościć w szkolnych progach, wielkiego przyjaciela naszej szkoły, bohatera dwóch narodów, francuskiego i polskiego, pułkownika dyplomowanego Jana Skowrona.


Okazją do spotkania było przekazanie przez pułkownika Skowrona do szkolnej Izby Pamięci, repliki hełmu w którym walczył podczas drugiej wojny światowej jako żołnierz 1 Armii Francuskiej "Ren - Dunaj" w ramach 29 Zgrupowania Piechoty Polskiej we Francji. W spotkaniu z pułkownikiem Skowronem uczestniczyli również Pani Barbara Robak - członek zarządu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, Pani Grażyna Skowron - Matkowska - córka pułkownika Skowrona, Pan Jean Daniel Destemberg - przedstawiciel organizacji Souvenir France, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Bogusława Jurkevich oraz dyrekcja szkoły w osobach Dariusza Kwiatkowskiego i Jolanty Nikodemskiej


Podczas spotkania pułkownik Skowron opowiadał naszym kadetem o tym jak trudno, ale i zaszczytnie jest być żołnierzem walczącym o swój kraj. Przywoływał chwile kiedy jako osiemnastoletni członek francuskiego ruchu oporu, ryzykował swoje życie w walce z okupantem. Podczas tej żywej lekcji historii nie raz zawieszał ze wzruszenia głos w wyniku często traumatycznych wojennych wspomnień. To przedziwna atmosfera spotkania udzielała się również nam jego uczestnikom. To przecież wyjątkowa chwila, podczas której można nie tylko wysłuchać, ale i porozmawiać z człowiekiem, który był osobiście uczestnikiem wydarzeń, znanych nam jedynie z książek. To też wyjątkowy zaszczyt.


Spotkanie z pułkownikiem Skowronem stało się również okazją do wstępnego omówienia propozycji z jaką wystąpiła córka pułkownika Grażyna Skowron - Matkowska, przedstawicielka "Souvenir Français"na Polskę oraz Jean Daniel Destemberg reprezentujący departament Allier, a zarazem krajowy administrator "Souvenir Français" w Paryżu. Propozycja dotyczyła organizacji wspólnego koncertu o charakterze historyczno - patriotycznym, upamiętniającym 100 - lecie zakończenia I wojny światowej oraz 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncert miałby się odbyć jesienią bieżącego roku w Tomaszowie, a zawierałby dwadzieścia popularnych piosenek ułożonych chronologicznie i ilustrujących losy wojenne obu narodów Polski i Francji.


Mamy nadzieje, że ta piękna inicjatywa zostanie wspólnie zrealizowana i przypieczętuje naszą polsko - francuską przyjaźń, a spotkania z pułkownikiem Janem Skowronem będą nadal kontynuowane, stanowiąc dla nas prawdzie lekcje historii i patriotyzmu.
Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Nowe mundury dla kadetów z "Mechanika"

Jest w Tomaszowie Mazowieckim taka szkoła, w której uczniowie z dumą noszą wojskowe mundury, szkołą tą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Nowy rok kadeci popularnego "Mechanika" rozpoczną w zupełnie nowych mundurach wzoru 2010, których zakup możliwy był dzięki zakwalifikowaniu się naszej szkoły do programu Ministerstwa Obrony Narodowej pod nazwą "Edukacja wojskowa" .


Właśnie ze względu na włączenie naszej szkoły do pilotażowego programu MON, obejmującego swym patronatem pięćdziesiąt najlepszych szkół w Polsce z klasami wojskowymi, możliwy był zakup blisko stu pięćdziesięciu kompletów nowych mundurów wzoru 2010 oraz dużej ilości sprzętu szkoleniowego, ze środków  Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Szczególne słowa uznania za wsparcie i duże zrozumienie dla naszych potrzeb, kierujemy do naszego starostwa. To dzięki jego władzom możliwe było zrealizowanie naszych potrzeb sprzętowych, bez których trudno byłoby nam szkolić naszych kadetów na odpowiednio wysokim poziomie. Nowe mundury otrzymali kadeci klas I - III. Nasi kadeci wykorzystają te mundury jako ubiór wyjściowy i galowy, podczas gdy stare, dotychczas nosze  mundury wzoru 93 będą wykorzystywane w szkoleniu poligonowym

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Kawaleryjska wigilia.

W czwartek 21 grudnia na terenie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne w którym uczestniczyła delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.


         Nasza szkoła reprezentowana była przez dyrekcje w osobach Dariusza Kwiatkowskiego, Jolanty Nikodemskiej, Arkadiusza Broniarka i opiekuna klas wojskowych mjr rez. Sławomira Miszczuka. W wigilii uczestniczyli ponadto zaproszeni goście reprezentujący parlament polski, samorząd terytorialny miasta i powiatu, służby mundurowe, duchowieństwo, stowarzyszenia jazdy polskiej, harcerze, byli dowódcy brygady generałowie i pułkownicy oraz kombatanci , których nie wymieniamy z nazwiska w trosce o to, by nikogo nie pominąć. Nie zapomniano również o żołnierzach brygady pełniących misje w Afganistanie. Za pomocą specjalnego łącza mogliśmy wszyscy nie tylko złożyć sobie życzenia, ale i zobaczyć siebie na wzajem.


          Przed rozpoczęciem wieczerzy kapitan ksiądz major Robert Dębiński udzielił błogosławieństwa dla zgromadzonych gości. Po błogosławieństwie zgodnie z tradycją bożonarodzeniową wszyscy uczestnicy wigilijnej kolacji złożyli sobie świąteczne życzenia opłatkowe. 


Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Wigilia szkolna w "Mechaniku".

Długo oczekiwany dzień wigilii szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim wreszcie nadszedł. Rozpoczęła go uroczysta i niezwykle ciepła akademia szkolna, z udziałem jak zwykle niezawodnych przyjaciół naszej szkoły.  Wspólne kolędowanie i niezwykle serdeczne życzenia jeszcze bardziej zaakcentowały ten najważniejszy w roku dzień.


W naszej szkolnej wigilii udział wzięli przedstawiciele tomaszowskiego starostwa reprezentowanego przez panie Barbarę Robak, członka zarządu powiatu i Beatę Stańczyk, naczelnik wydziału edukacji, przedstawiciele rady rodziców z przewodniczącą Bogusławą Jurkevich, służb mundurowych reprezentowanych przez dowódcę 25 Brygady Kawalerii Powietrznej pułkownikiem Adamem Marczakiem,  dowódcą 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej podpułkownikiem Piotrem Wroną, zastępca komendanta Wojskowej Komendy uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim majorem Dariuszem Szewczykiem, komendantem powiatowym policji inspektorem Szymonem Hermanem, księżą dekanatu tomaszowskiego, nauczyciele - seniorzy oraz szkolna młodzież. Tegoroczna uroczystość oprócz przekazanego przez harcerzy Betlejemskiego Światła Pokoju, kolęd i życzeń, zawierała przypomnienie postaci znanych Polaków, którzy odeszli w tym roku i których zabraknie przy stole wigilijnym. Było więc bardziej refleksyjnie i z większą zadumą.


Dyrektorzy Dariusz Kwiatkowski, Jolanta Nikodemska i Arkadiusz Broniarek przekazali wszystkim zgromadzonym na uroczystości najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe.


Po zakończeniu uroczystości, w szkolnej kawiarence dzieliliśmy się opłatkami, składaliśmy sobie w prawdziwie rodzinnej atmosferze życzenia i zajadaliśmy specjalne przygotowane na ten dzień smakołyki, świadomi magii zbliżających się świąt i tego, że:

"W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu".

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk