Olimpiada O Polskim Przemyśle Zbrojeniowym.

Kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim zapraszają wszystkich uczniów, których szkoły współpracują z Akademią Sztuki Wojennej do udziału w zorganizowanej przez Koło  Naukowe Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie OLIMPIADZIE WIEDZY O POLSKIM PRZEMYŚLE ZBROJENIOWYM.


Olimpiada ta organizowana jest we współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową SA. Udział w tym konkursie ma na celu poszerzenie i rozpowszechnienie wiedzy o polskim przemyśle zbrojeniowym. Konkurs składa się z dwóch etapów.

Na etap pierwszy składają się 3 kategorie:
1. Pisane Piórem (esej),
2. Nagraj mnie (wideo),
3. Narysuj mnie (plakat).

Uczeń, działając w zgodzie z regulaminem olimpiady, ma za zadanie wykonać pracę w podanej wyżej kategorii. Autorzy najlepszych prac zostaną zakwalifikowani do etapu drugiego (finał), który polega na rozwiązaniu testu z wiedzy o polskim przemyśle zbrojeniowym. Finał odbędzie się 25 maja na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.  Dla finalistów I, jak i II etapu, organizatorzy przygotowali specjalne nagrody ufundowane przez Akademię Sztuki Wojennej oraz Polską Grupę Zbrojeniową SA.

Tekst: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Pamięci generała Buka.

Na cmentarzu spalskim, już po raz ósmy na uroczystej zbiórce upamiętniono śp. generała Tadeusza Buka, który zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

W spalskich uroczystościach udział wzięli najbliżsi generała - żona Regina wraz z dziećmi - Wandą, Elżbietą oraz Mariuszem, a także przedstawiciele wojska, władz samorządowych, przyjaciele i mieszkańcy Spały. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim reprezentowali dyrektorzy - Dariusz Kwiatkowski, Jolanta Nikodemska oraz Arkadiusz Broniarek. Młodzież szkolną reprezentował poczet sztandarowy oraz kolumna kadetów klas wojskowych. Na grobie generała Tadeusza Buka przybyłe na uroczystość delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Zakończeniem uroczystości był star sztafety "Pamięci generała broni Tadeusza Buka", w którym obok żołnierzy pobiegli jak co roku nasi uczniowie i kadeci.


Tekst i zdjęcia:mjr rez Sławomir Miszczuk

Przedstawiciel WKU z wizytą u kadetów.

W dniu 5 kwietnia kadetów klasy czwartej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, odwiedził chorąży rezerwy Damian Komański, przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim.


Celem wizyty było zapoznanie kadetów z zasadami prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej przez komisje rekrutacyjne uczelni wojskowych. Rozmowa kwalifikacyjna, to bardzo ważny element na drodze do uzyskania statusu podchorążego, dla każdego kandydata chcącego studiować w uczelni wojskowej. Umiejętność właściwego przedstawienia własnej kandydatury, osiągnięć i determinacji chęci zostania podchorążym uczelni wojskowej, jest równie ważne jak pozostałe składniki kwalifikacji. Trzeba w sposób zdecydowany i przekonujący dla komisji rekrutacyjnej zaprezentować własną kandydaturę. Temu właśnie służyło dzisiejsze spotkanie, za które jesteśmy panu chorążemu szczególnie wdzięczni. Dzięki jego doświadczeniu i uwagom nasi kadeci dowiedzieli się jak powinna wyglądać prawidłowa rozmowa kwalifikacyjna, na co mają zwrócić szczególna uwagę oraz w jaki sposób przekonać komisję, że to właśnie oni stanowią dobry "materiał" na przyszłych oficerów i dowódców.


Tekst i zdjęcie: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Sojusznicza wizyta.

Dnia 26 marca kadeci klasy drugiej informatycznej wojskowej, mieli przyjemność spotkać się z plutonowym Danielem Lewandowskim - żołnierzem Królewskiej Armii Holenderskiej, służącym w 107 Radiokompanii w Garden, wchodzącej w skład 11 Brygady Kawalerii Powietrznej w Schaarsbergen.


Nasz Gość przebywa obecnie z wizytą w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej, lecz od 7 roku życia mieszka w Holandii. Plutonowy Daniel Lewandowski jest jednocześnie weteranem trzech misji pokojowych i stabilizacyjnych. W bardzo obrazowy i ciekawy sposób opowiedział on o swojej służbie w Armii Holenderskiej i pobycie na misjach w Europie i na Bliskim Wschodzie. Uchylił rąbka tajemnicy o pobycie w Afganistanie czy Iraku, ukazując twardość i brutalność wojskowej służby. Odpowiadał również na pytania dociekliwych kadetów, dotyczących przygotowania kondycyjnego, radzenia sobie ze stresem czy też różnic miedzy służbą w armiach wchodzących w skład NATO.


W imieniu dyrekcji i całej klasy 2 IW chcielibyśmy podziękować za poświęcony czas - dla kadetów była to na pewno pouczająca lekcja.
Kadeci klasy 2 Iw.


Tekst i zdjęcia mjr rez. Sławomir Miszczuk

Wojskowy dzień szkoleniowy kadetów.

Chłodny marcowy poranek przywitał kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, kolejnymi comiesięcznymi zajęciami praktycznymi w ramach wojskowych dni szkoleniowych.


Tym razem zajęcia praktyczne dotyczyły tematów związanych z terenoznawstwem, wychowaniem fizycznym i taktyką. O ile pierwszy temat stanowił dla kadetów doskonalenie umiejętności orientowania się i poruszania w terenie, to dwa kolejne tematy były już rozwinięciem kontynuacji zagadnień związanych z walką w bliskim kontakcie oraz taktyką drużyny. Nasi kadeci przy pomocy i wsparciu instruktorów 7 batalionu, zgłębiali tajniki praktycznego zastosowania ugrupowań marszowych i technik przemieszczania.


Ugrupowania marszowe są stosowane w celu takiego ustawienia pododdziału, aby przebył on pieszo odległość z punktu 'A' do punktu 'B' w wymaganym czasie, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności bojowej i wymaganej skrytości działań. Żołnierze w trakcie marszu stosują w zależności od sytuacji różne techniki przemieszczania takie jak: marsz , marsz ubezpieczony i przemieszczanie skokami. Wszystkie z wymienionych technik dotyczą przemieszczania pododdziałów znajdujących się w styczności z przeciwnikiem, oraz w ugrupowaniu przeciwnika podczas pokonywania otwartych przestrzeni, oraz sytuacji, gdy kontakt z nim jest spodziewany. Pododdziały przemieszczają się zespołami, kolejno zajmując pozycje ubezpieczające, odpowiednio wybrane, dające optymalne możliwości osłony ogniowej przemieszczającego się zespołu.


Wszyscy uczestnicy zajęć byli odpowiednio zmotywowani i z dużym zaangażowaniem podchodzili do poszczególnych etapów szkolenia, co zgodnie podkreślali szkolący naszych kadetów instruktorzy.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Kadeci świętowali z ułanami.

7 Batalion Kawalerii Powietrznej obchodził w piątek swoje święto. Dla żołnierzy to czas szczególny – pora odznaczeń i wyróżnień dla najlepszych, a także prezentacji sprzętu i umiejętności.


Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.30 na stadionie wojskowym przy ulicy Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim. W uroczystej zbiórce udział wzięli kadeci klasy drugiej i trzeciej wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, dyrekcja szkoły na czele z dyrektorem Dariuszem Kwiatkowskim oraz nauczyciele i wychowawcy. Odbyła się również defilada z udziałem naszych kadetów i pokaz umiejętności kawalerzystów. W swoim wystąpieniu dowódca batalionu podpułkownik Piotr Wrona, podkreślił wagę historycznych i współczesnych symboli dla więzi z batalionową społecznościom. Zwrócił też uwagę na konieczną stałą gotowość do reagowania na zagrożenia. Przygotowując się do walki żywimy nadzieję, że nasze umiejętności nigdy nie zostaną wykorzystane praktycznie – mówił dowódca. Podziękował za ofiarną służbę i złożył obecnym i byłym żołnierzom batalionu oraz ich rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności.


Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Kawaleryjski capstrzyk.

Punktualnie o godzinie 18.30 w przeddzień święta 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej, na placu apelowym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, odbył się tradycyjny kawaleryjski capstrzyk.


Tradycyjnie, jak co roku, w tej uroczystej zbiórce poprzedzonej mszą świętą odprawioną w intencji poległych żołnierzy 7 batalionu i ich rodzin, udział wzięli najmłodsi kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wychowawcą klasy Jackiem Matyszewskim. Następnie w blasku pochodni oświetlających krzyże z umieszczonymi na nich kamizelkami taktycznymi i hełmami, symbolizującymi poległych żołnierzy, odczytany został apel pamięci, kompania honorowa oddała salwę honorową, a następnie dowódca batalionu podpułkownik Piotr Wrona złożył wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniająca żołnierzy batalionu. Wzruszającym elementem zbiórki był udział w niej rodzin poległych żołnierzy. Nasi kadeci razem z żołnierzami prezentowali się w blasku trzymanych pochodni niezwykle efektownie i dało się zauważyć, że udział w takiej zbiórce był dla nich niezwykle cennym i podniosłym doświadczeniem.


Ta zbiórka, te krzyże, rodziny poległych, dowódcy i kapelani, koledzy - towarzysze żołnierskiej niedoli, pochodnie i powiewające na wietrze kawaleryjskie proporce - to hołd poległym i pamięć o Tych co odeszli.


I jeszcze tylko słowa poety, które tak bardzo ranią serce, bolą i wołają DLACZEGO?

"I wyszedłeś jasny synku, z czarną bronią w noc,
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?".

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Dzień otwarty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

Kadeci popularnego "Mechanika" już od godzin porannych witali serdecznie przybyłych na "Dzień otwarty" naszej szkoły gimnazjalistów, chcących zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły, no i oczywiście nauką w klasie wojskowej.Wszystkim odwiedzającym nas gimnazjalistom staramy się  pokazać naszą szkołę, oraz to czym dysponujemy i jakie mamy kierunki kształcenia. Na przybyłych gimnazjalistów i ich rodziców czekało wiele atrakcji i pokazów przygotowanych przez naszych uczniów. Jak zwykle duże zainteresowanie wzbudziła klasa wojskowa, w której nasi kadeci prezentowali gimnazjalistom zasady naboru oraz szeroko pojętą ofertę kształcenia klas wojskowych, szkolnictwa wojskowego, jak również służby w szeregach 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Specjalnie przygotowany na tą okoliczność pokaz dynamiczny umiejętności kadetów klas I - III spotkał się z dużym uznaniem ze strony naszych gości. Wszystkim zainteresowanym nauką w "mundurze" życzymy trafnych wyborów i przemyślanych decyzji związanych z podjęciem tak ważnej decyzji jaką jest wybór właściwej szkoły, a co za tym idzie dalszej drogi życia. W tym właśnie duchu przywitał Wszystkich przybyłych do naszej szkoły gości jej Dyrektor Dariusz Kwiatkowski wraz z Panią Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatu Tomaszowskiego Beatą Stańczyk.


Obawy związane z przyjściem do klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, wymaganiami, naborem oraz związanymi z nimi rygorem i dyscypliną, rozwiewali kadeci klasy trzeciej Angelika Śmiechowicz i Kacper Sikora: "Wybraliśmy tą szkołę i tą klasę dlatego, że interesowała nas możliwość  kontynuacji nauki i w konsekwencji zdobycia wykształcenia, a później zawodu niosącego ze sobą wyzwania i prestiż oraz to, że współczesne wojsko stwarza realne warunki zarówno rozwoju osobistego, doskonalenia umiejętności, sprawności fizycznej, jak i awansów. Gdy rozpoczynaliśmy naukę w naszej szkole byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni atmosferą jaka tu panuje, każdy każdemu pomaga. Nauczyciele zawsze służą pomocą, potrafią zmotywować każdego. To prawda, że w naszych klasach panuje rygor i dyscyplina, ale bez tego nie ma mowy o wojsku i ukształtowaniu cech niezbędnych w służbie, takich jak karność i odpowiedzialność. W końcu nosimy mundury, a to zobowiązuje. Zresztą wiedzieliśmy gdzie idziemy, wszyscy jesteśmy ochotnikami, a ta cała dyscyplina nie jest znowu taka straszna. Warto się trochę potrudzić, żeby potem móc pokazać jak jesteśmy wyszkoleni, na przykład z musztry podczas defilady na różnych uroczystościach, zarówno tych miejskich jak i wojskowych. Jeśli chcesz się rozwijać zawodowo, sportowo, jeśli chcesz mieć ciekawą pracę wybierz właśnie naszą szkołę i klasy wojskowe, naprawdę warto tu przyjść i się uczyć" -  zapewniali zgodnie nasi kadeci.Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk