Przekazanie obowiązków dowódcy 7 bkpow

W dniu 1 lipca br. na Placu Apelowym 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 7 batalionu. W uroczystej zbiórce udział wzięli uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.
Punktualnie o godz. 12.00 rozpoczęła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej. Dotychczasowy dowódca podpułkownik Piotr Gołos przekazał dowodzenie batalionem nowemu dowódcy podpułkownikowi Piotrowi Wronie. Uroczystość odbyła się w obecności Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej gen bryg. dr Stanisława Kaczyńskiego, przedstawicieli władz samorządowych, dowódców, szefów jednostek i instytucji wojskowych, duchowieństwa, środowisk kombatanckich, dyrektora ZSP nr 1 Dariusza Kwiatkowskiego, wicedyrektora Arkadiusza Broniarka, wicedyrektorki Jolanty Nikodemską oraz przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych Tomaszowa Mazowieckiego. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt oraz odegraniu Hymnu Państwowego, odczytano Decyzję Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wyznaczającą na stanowisko dowódcy batalionu podpułkownika Piotra Wronę.

Następnie odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru 7 batalionu kawalerii powietrznej oraz złożenie meldunku o zdaniu i objęciu obowiązków dowódcy 7 batalionu. Po okolicznościowych wystąpieniach, odśpiewaniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, nastąpiła defilada pododdziałów, w której razem z żołnierzami dziarsko maszerowali uczniowie klas mundurowych ZSP nr 1.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Letnie szkolenie wojskowe uczniów klas mundurowych

W dniach 27.06 - 30.07.2016r. na obiektach szkoleniowych 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim i Nowym Glinniku, szkolili się w ramach letniego obozu szkoleniowego uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.


Pod czujnym okiem instruktorów z 3 szwadronu 7 batalionu kawalerii powietrznej poznawaliśmy trudne arkana żołnierskiego rzemiosła. Tematyka szkolenia obejmowała min. zagadnienia dotyczące armii obcych i rozpoznania, działania drużyny na polu walki, szkolenia inżynieryjno - saperskiego, terenoznawstwa, szkolenia medycznego, praktycznego wykorzystywania w walce środków innych niż broń osobista, podstawowych zasad obrony przeciwlotniczej, łączności i jej rozwijania.

Na koniec odbyliśmy praktyczne szkolenie bojowe z zakresie budowy i przeznaczenia broni strzeleckiej oraz zgrywania przyrządów celowniczych z wykorzystaniem symulatora "Czantoria". Całość szkolenia zakończyły zajęcia strzeleckie z wykorzystaniem symulatora "Śnieżnik".  
Dynamika i intensywność zajęć z udziałem instruktorów - kawalerzystów pozwoliła nam na pełną realizację programu obozu oraz osiągnięcie założonych celów dydaktycznych. Podczas szkolenia nie zabrakło potu i zmęczenia, ale jak przystało na przyszłych żołnierzy, daliśmy radę i wszyscy pomyślnie zakończyliśmy szkolenie.

To wszystko byłoby jednak nie możliwe bez wsparcia i ogromnego zaangażowanie żołnierzy 3 szwadronu i ich dowódców, którym należą się słowa najwyższego uznania, za trud i profesjonalizm wykazany w realizacji programu obozu. To dzięki nim mogliśmy po raz kolejny pomyślnie zakończyć tegoroczny program szkolenia wojskowego, a tym samym wzbogacić się o kolejne umiejętności praktyczne.

Dziękujemy Wam przyjaciele kawalerzyści z całego serca ku chwale naszej szkoły i 7 batalionu.

ŚWIĘTO 25 BRYGADY KAWALERII POWIETRZNEJ

W piątek, 24 czerwca 2016 roku, na placu Tadeusza Kościuszki uczestniczyliśmy w święcie żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. księcia Janusza Poniatowskiego. Na obchody został zaproszony Minister Obrony Narodowej - Antonii Macierewicz. Był to dla nas wielki zaszczyt wziąć udział w defiladzie, której gościem był zwierzchnik sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.


Minister Obrony Narodowej był dumny z tego, że jesteśmy pokoleniem młodych Polaków, którzy chcą i są w stanie zrobić wszystko dla dobra własnej ojczyzny.

Po rozdaniu wyróżnień i odznak żołnierzom, święto zakończone zostało uroczystą defiladą w wykonaniu żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, kolumny żołnierzy z Kanady oraz naszej klasy z wyróżnionymi osobami z klasy I mechatroniczno-wojskowej.Po uroczystym przemarszu przekierowaliśmy się na drugą stronę placu, gdzie Minister Obrony Narodowej - Antonii Macierewicz - pogratulował nam oraz pogłębił naszą świadomość tego, jak bardzo ważnym elementem życia każdego z nas jest patriotyzm, dzięki któremu możemy bezpiecznie żyć w Polsce.

Zaprezentowaliśmy również swój układ musztry paradnej, który wykonywaliśmy na etapie Mistrzostw Polski w Zakopanem. Czas i chęci, które poświęciliśmy na dopracowanie każdego szczegółu przyniosły efekt w postaci gromkich braw i uśmiechu wielu gości podczas święta.


Druga część uroczystości odbywała się na stadionie wojskowym, gdzie wystawione były sprzęty specjalistyczne używane przez żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz gdzie odbywały się widowiskowe skoki spadochronowe.


Całość zakończona została wręczeniem przez dowódcę jednostki generała doktora Stanisława Kaczyńskiego świadectw uczniom wyróżnionym z I oraz II klasy wojskowej.


Przegląd musztry paradnej w Zakopanem

         W dniach 2-4 czerwca br. w Zakopanem odbył się IV Ogólnopolski Przegląd Musztry Uczniów Klas Mundurowych z udziałem drużyny reprezentującej naszą klasę i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Byliśmy jedną z czternastu najlepszych drużyn reprezentujących klasy mundurowe z całej Polski. A o tym jak się zaprezentowaliśmy niech Wam pokaże krótki filmik z naszym udziałem.

Uroczystości upamiętniające zakończenie II wojny św. w Europie

9 maja 2016 roku o godzinie 17.00 na Cmentarz Wojennym przy ulicy Smutnej odbyła się uroczystość religijno – patriotyczne z okazji 71 rocznicy zakończenia wojny w Europie, w której wzięły udział władze miasta i powiatu, kombatanci i licznie zgromadzeni mieszkańcy Tomaszowa. Naszą szkołę reprezentowała klasa 2Iw, która również wystawiła poczet sztandarowy. 
W czasie uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił płk Józef Suchodolski, uczestnik walk na Wschodzie oraz odczytano Apel Pamięci, poświęcony poległym żołnierzom na frontach II wojny św., jak i ofiarom tej okrutnej wojny. Uroczystości takie mają na celu bowiem nie tylko oddanie hołdu, którzy za Ojczyznę oddali życie, ale także po to, aby młode pokolenie pamiętało o tych wydarzeniach, mimo iż upływają już dziesiątki lat. Tamtemu pokoleniu ta pamięć po prostu się należy.

Sprawdzili swoją kondycję....


W dniu 4 maja br. na stadionie sportowym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim sprawdzali swoją sprawność fizyczną. 


             Egzamin ze szkolenia fizycznego uczniów, miał na celu zweryfikowanie  i ocenę poziomu ich sprawności pod kątem przyszłych egzaminów wstępnych do uczelni wojskowych.            
           Egzamin poprzedziła zbiórka uczestników, podczas której omówione zostały zasady bezpieczeństwa, rywalizacji i punktacja poszczególnych sprawności. Następnie pod nadzorem instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej, uczniowie klas wojskowych rywalizowali w czterech konkurencjach - identycznych jakim podlegają żołnierze tj. wytrzymałość, siła mięśni brzucha, siła ramion i szybkość. Konkurencje, którym poddani zostali uczniowie to: marszobieg na dystansie 1000 metrów, skłony tułowia w przód w czasie 2 minut, podciąganie na drążku wysokim albo uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc oraz bieg wahadłowy 10 x 10 metrów albo bieg zygzakiem czyli tzw. "koperta". Suma punktów przyznawanych za zajęcie miejsc w poszczególnych konkurencjach, zadecydowało o tym, kto  zaliczył egzamin.
  

           Wyniki końcowe będą miały duże znaczenie w wystawieniu końcowej - rocznej oceny ze szkolenia wojskowego. Niestety uczniowie, którzy egzaminu nie zaliczyli, nie mogą myśleć o ocenie bardzo dobrej na świadectwie.


         Przeprowadzany corocznie egzamin daje ponadto możliwość porównania wyników uzyskanych w latach poprzednich, co z kolei pozwala na stwierdzenie czy kondycja uczniów uległa poprawie czy też nie.
     


Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk