Filmy przedstawiające szkolenie klasy mundurowej odbyte w ŻaganiuIII Centralny Zlot Modzieży Klas Mundurowych Żagań 2016
Prezentacja wyszkolenia 11 LDKPancSzkolenie ŻagańBrąz dla wojskowych z "Mechanika"Sukcesem reprezentacji uczniów klas wojskowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, zakończył się udział w III Centralnym Zlocie Klas Mundurowych "Żagań 2016". W klasyfikacji generalnej zawodów nasi kadeci zajęli trzecie miejsce.
        

          W trwających od 3 do 8 października zmaganiach na poligonie "Karliki" w Żaganiu udział wzięły 23 reprezentacje z wszystkich województw oraz jedna reprezentacja z Ukrainy. Naszą drużynę reprezentowali uczniowie klasy drugiej i trzeciej wojskowej. Organizatorami zawodów byli żołnierze ze Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej COMMANDO oraz jednostki i instytucje Ministerstwa Obrony Narodowej. Gospodarzem zgrupowania młodzieży klas mundurowych była 11 Dywizja Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Podczas sześciu dni zawodów połączonych ze szkoleniem, uczniowie rywalizowali w następujących konkurencjach: marszobieg na dystansie ośmiu kilometrów, strzelanie z karabinków i pistoletów pneumatycznych, rzut granatem oraz sztafeta pływacka 6 x 50m. Dodatkową trudnością było pokonywanie w trakcie marszobiegu zadań takich jak przenoszenie skrzynek z amunicją, ewakuacja rannych, strzelanie z broni pneumatycznej, rzut granatem na odległość, przepychanie samochodu terenowego. Zawody odbywały się w iście poligonowych warunkach, przy stale padającym deszczu i przenikliwym zimnie, co stanowiło dodatkowe wyzwanie, któremu sprostać musieli uczestnicy Zlotu. Również zakwaterowanie  w barakach, zaprawa poranna i wojskowa kuchnia polowa pozwalała naszej młodzieży na posmakowanie żołnierskiego życia. Zajęcia i zmagania uczniów trwały od samego rana do wieczora, z przerwami jedynie na posiłki. W tych warunkach reprezentacja klas wojskowych naszej szkoły zaprezentowała się naprawdę godnie, zajmując trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów, w pełni zasługując na miano trzech najlepszych drużyn w Polsce. Nasza drużyna pod opieką swoich opiekunów Jacka Matyszewskiego i mjra rez. Sławomira Miszczuka, od pierwszego dnia wykazała niezwykły hart ducha, wolę zwycięstwa, nieustępliwość oraz zespołowość w działaniu, co w konsekwencji przyniosło końcowy sukces. 


             Równolegle do konkurencji ocenianych i wliczanych do klasyfikacji generalnej zawodów, uczestnicy Zlotu wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez byłych żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej i 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Szkolenie obejmowało min. terenoznawstwo, walkę wręcz, szkolenie medyczne, inżynieryjno - saperskie, zajęcia z żandarmerią wojskową, prezentację sprzętu będącego dawniej i dzisiaj na wyposażeniu dywizji oraz zajęcia z historii i tradycji 11 "czarnej" dywizji. Duże wrażenie i związane z nim niezapomniane chwile wywarły na naszych uczniach czołgi Leopard 2A5. Zorganizowany na zakończenie Zlotu pokaz działania plutonu czołgów przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Zaprezentowane przez czołgistów umiejętności i profesjonalizm zasługuję na najwyższe uznanie. Podczas kończącego Zlot apelu doszło do miłego dla nas akcentu. Dowódca 11 dywizji gen dyw. Ireneusz Mika podczas swego przemówienia, zwrócił się osobiście do naszych uczniów podkreślając fakt, iż kawalerię powietrzną oraz kawalerię pancerną łączy osoba generała Tadeusza Buka, czołgisty i kawalerzysty w jednej osobie, który zginął podczas tragicznego lotu prezydenckiego samolotu do Smoleńska. Generał wyraził swoją radość z faktu zajęcia przez naszych uczniów miejsca na podium, co jak stwierdził potwierdza opinię, że również najmłodsi - kandydaci na kawalerzystów potwierdzają swoją wartość, ducha walki i chęci kontynuowania chlubnych tradycji kawalerii polskiej.Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk


 Przekazanie obowiązków dowódcy 7 bkpow

W dniu 1 lipca br. na Placu Apelowym 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 7 batalionu. W uroczystej zbiórce udział wzięli uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.
Punktualnie o godz. 12.00 rozpoczęła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej. Dotychczasowy dowódca podpułkownik Piotr Gołos przekazał dowodzenie batalionem nowemu dowódcy podpułkownikowi Piotrowi Wronie. Uroczystość odbyła się w obecności Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej gen bryg. dr Stanisława Kaczyńskiego, przedstawicieli władz samorządowych, dowódców, szefów jednostek i instytucji wojskowych, duchowieństwa, środowisk kombatanckich, dyrektora ZSP nr 1 Dariusza Kwiatkowskiego, wicedyrektora Arkadiusza Broniarka, wicedyrektorki Jolanty Nikodemską oraz przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych Tomaszowa Mazowieckiego. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt oraz odegraniu Hymnu Państwowego, odczytano Decyzję Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wyznaczającą na stanowisko dowódcy batalionu podpułkownika Piotra Wronę.

Następnie odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru 7 batalionu kawalerii powietrznej oraz złożenie meldunku o zdaniu i objęciu obowiązków dowódcy 7 batalionu. Po okolicznościowych wystąpieniach, odśpiewaniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, nastąpiła defilada pododdziałów, w której razem z żołnierzami dziarsko maszerowali uczniowie klas mundurowych ZSP nr 1.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Letnie szkolenie wojskowe uczniów klas mundurowych

W dniach 27.06 - 30.07.2016r. na obiektach szkoleniowych 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim i Nowym Glinniku, szkolili się w ramach letniego obozu szkoleniowego uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.


Pod czujnym okiem instruktorów z 3 szwadronu 7 batalionu kawalerii powietrznej poznawaliśmy trudne arkana żołnierskiego rzemiosła. Tematyka szkolenia obejmowała min. zagadnienia dotyczące armii obcych i rozpoznania, działania drużyny na polu walki, szkolenia inżynieryjno - saperskiego, terenoznawstwa, szkolenia medycznego, praktycznego wykorzystywania w walce środków innych niż broń osobista, podstawowych zasad obrony przeciwlotniczej, łączności i jej rozwijania.

Na koniec odbyliśmy praktyczne szkolenie bojowe z zakresie budowy i przeznaczenia broni strzeleckiej oraz zgrywania przyrządów celowniczych z wykorzystaniem symulatora "Czantoria". Całość szkolenia zakończyły zajęcia strzeleckie z wykorzystaniem symulatora "Śnieżnik".  
Dynamika i intensywność zajęć z udziałem instruktorów - kawalerzystów pozwoliła nam na pełną realizację programu obozu oraz osiągnięcie założonych celów dydaktycznych. Podczas szkolenia nie zabrakło potu i zmęczenia, ale jak przystało na przyszłych żołnierzy, daliśmy radę i wszyscy pomyślnie zakończyliśmy szkolenie.

To wszystko byłoby jednak nie możliwe bez wsparcia i ogromnego zaangażowanie żołnierzy 3 szwadronu i ich dowódców, którym należą się słowa najwyższego uznania, za trud i profesjonalizm wykazany w realizacji programu obozu. To dzięki nim mogliśmy po raz kolejny pomyślnie zakończyć tegoroczny program szkolenia wojskowego, a tym samym wzbogacić się o kolejne umiejętności praktyczne.

Dziękujemy Wam przyjaciele kawalerzyści z całego serca ku chwale naszej szkoły i 7 batalionu.

ŚWIĘTO 25 BRYGADY KAWALERII POWIETRZNEJ

W piątek, 24 czerwca 2016 roku, na placu Tadeusza Kościuszki uczestniczyliśmy w święcie żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. księcia Janusza Poniatowskiego. Na obchody został zaproszony Minister Obrony Narodowej - Antonii Macierewicz. Był to dla nas wielki zaszczyt wziąć udział w defiladzie, której gościem był zwierzchnik sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.


Minister Obrony Narodowej był dumny z tego, że jesteśmy pokoleniem młodych Polaków, którzy chcą i są w stanie zrobić wszystko dla dobra własnej ojczyzny.

Po rozdaniu wyróżnień i odznak żołnierzom, święto zakończone zostało uroczystą defiladą w wykonaniu żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, kolumny żołnierzy z Kanady oraz naszej klasy z wyróżnionymi osobami z klasy I mechatroniczno-wojskowej.Po uroczystym przemarszu przekierowaliśmy się na drugą stronę placu, gdzie Minister Obrony Narodowej - Antonii Macierewicz - pogratulował nam oraz pogłębił naszą świadomość tego, jak bardzo ważnym elementem życia każdego z nas jest patriotyzm, dzięki któremu możemy bezpiecznie żyć w Polsce.

Zaprezentowaliśmy również swój układ musztry paradnej, który wykonywaliśmy na etapie Mistrzostw Polski w Zakopanem. Czas i chęci, które poświęciliśmy na dopracowanie każdego szczegółu przyniosły efekt w postaci gromkich braw i uśmiechu wielu gości podczas święta.


Druga część uroczystości odbywała się na stadionie wojskowym, gdzie wystawione były sprzęty specjalistyczne używane przez żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz gdzie odbywały się widowiskowe skoki spadochronowe.


Całość zakończona została wręczeniem przez dowódcę jednostki generała doktora Stanisława Kaczyńskiego świadectw uczniom wyróżnionym z I oraz II klasy wojskowej.