Z busolą i aparatem polowym na ty.

Ostatni dzień szkolenia praktycznego uczniów klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim upłynął pod znakiem zajęć z terenoznawstwa i łączności.
Uczniowie mieli okazję do zastosowania swoich teoretycznych umiejętności z zakresu terenoznawstwa w praktycznym działaniu. Orientowanie się w terenie bez mapy, określanie kierunków stron świata za pomocą charakterystycznych cech przedmiotów terenowych, dokonywanie pomiarów kątów poziomych i pionowych linijką milimetrową i środkami podręcznymi, czy w końcu posługiwania się busolą i kompasem przy określaniu stron świata i wyznaczaniu azymutu, stanowiły główne założenia prowadzonego szkolenia.. Praktyczne umiejętności uczniów w tym zakresie są niezmiernie przydatne nie tylko w wojsku, ale również w codziennym życiu.

Drugim etapem szkolenia było szkolenie z łączności. Uczniowie zostali zapoznani z budową i przeznaczeniem polowego aparatu telefonicznego oraz podstawowymi typami radiostacji wojskowych, budową polowej linii telefonicznej oraz prowadzeniem rozmów telefonicznych i radiowych, przekazywaniem meldunków, sygnałów i komend przez telefon z zastosowaniem zasad korespondencji wojskowej. Praktyczne nawiązywanie połączeń pozwoliło uczniom klas wojskowych poznać sposoby wykonywania połączeń między abonentami podłączonymi do centrali, oraz praktycznie zastosować zasady przestrzegania tajemnicy korespondencji.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Sztuka przetrwania.

Przeżyć na terenie przeciwnika lub w niewoli tak długo, aż ktoś nas odzyska, to głównie cele szkolenia SERE (survival, evasion, resistance, escape), w którym uczestniczyli uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.


Trzeci dzień szkolenia praktycznego uczniów klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, poświęcony był szkoleniu w zakresie umiejętności przetrwania w ekstremalnych warunkach na terenie przeciwnika. Instruktorzy 7 batalionu kawalerii powietrznej zapoznali i praktycznie przeszkolili uczniów z umiejętności wykonania szałasów, legowisk, wykorzystując do tego wszystko to co można znaleźć w lesie. Innym ciekawym elementem szkolenia było rozpalanie ogniska i uzdatnianie wody do picia. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się sposoby pozyskiwania żywności, często nie tylko tej łatwej do zdobycia tzw. "Zielonej", ale również łapanie ryb i związane z tym wykonywanie pułapek z wszystkiego, co znajdziemy wokół siebie. Co jest jadalne, a co trujące to podstawowe elementy wiedzy z zakresu przetrwania. Ciekawym punktem szkolenia było określanie kierunków geograficznych bez użycia kompasu. Uczniowie dowiedzieli się, że można z powodzeniem wykonać tę czynność przy pomocy patyka i słońca, czy też obserwując otaczającą przyrodę na przykład, mrówki czy mech na drzewach. A wszystko to po to, by w zakresie przetrwania wiedzieć, jak się schronić, określić pozycje, zdobyć wodę zdatną do picia czy pożywienie. Ważna jest również świadomość jak reaguje organizm na czynniki zewnętrzne, kiedy jest się odizolowanym, za równo fizycznie jak psychicznie oraz jak korzystać z dostępnego sprzętu, aby zwiększyć szanse przetrwania.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Taktyka – lekcja pokory

Drugi dzień szkolenia praktycznego klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, upłynął pod znakiem zajęć ze szkolenia taktycznego. Zajęcia w polu to prawdziwa szkoła determinacji, wytrwałości i zaangażowania w szkolenie.Podczas szkolenia, uczniowie mieli okazję zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną w praktycznym ćwiczeniu elementów taktyki takich jak: marsz ubezpieczony, praktyczne zastosowanie znaków taktycznych „Stój” – „Naprzód”, czy elementy obrony okrężnej. Pod okiem instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej uczniowie doskonalili umiejętności poruszania się w marszu ubezpieczonym, manewrów typu rolka, el-ka, szyków „sierżant” czy „obieranie banana” występujących w tzw. zielonej taktyce. Uczniowie podzieleni na grupy trenowali ponadto nawiązywanie kontaktu z przeciwnikiem, zrywanie kontaktu, szturm i wycofanie się z linii ostrzału. Realizmu prowadzonego szkolenia dodawał fakt wykorzystania w nim karabinków ASG, a co się z tym wiąże, sprawdzenia praktycznej umiejętności posługiwania się bronią i przestrzegania wymaganych w tym względzie procedur postępowania z bronią.

Zajęcia prowadzone z dużą dynamiką były dla uczniów okazją do sprawdzenia swojej wytrwałości, ale również działania w zespole, za którego bezpieczeństwo odpowiada każdy jego członek, reagowaniu na komendy przełożonych i bezwzględnemu podporządkowaniu się nim. To w końcu prawdziwa lekcja pokory – cnoty żołnierskiej stanowiącej warunek uzyskania dojrzałości duchowej oraz psychicznej, cech niezwykle przydatnych również poza wojskiem.

Zmęczeni, spaleni słońcem, umorusani, ale szczęśliwi z wykonania kolejnego zadania uczniowie klas wojskowych „Mechanika” zakończyli drugi dzień szkolenia. Jutro kolejne wyzwania, którym trzeba będzie sprostać w zmaganiach, z którymi nie zawiedziemy.
Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Saperka – przyjaciel żołnierza.


Uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, tradycyjnie już w pierwszym tygodniu wakacji, doskonalili swoje umiejętności podczas szkolenia praktycznego z udziałem instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej.

Zajęcia zaplanowane oddzielnie dla wszystkich trzech klas, w pierwszym dniu szkolenia obejmowały min. wykorzystanie w walce innych środków takich jak saperka, bagnet, magazynek, organizację i funkcjonowanie systemu odzyskiwania personelu SERE oraz wykonywanie stanowiska ogniowego sposobem ręcznym do prowadzenia ognia w pozycji leżąc. Właśnie ten temat dał uczniom namiastkę trudu i wysiłku, jakiemu poddawani są żołnierze kawalerii powietrznej. Pot, ból dłoni i pęcherze to nieodłączne elementy związane z wykonaniem pojedynczego stanowiska ogniowego, które służy do prowadzenia ognia, obserwacji, kierowania walką i rażenia nieprzyjaciela.

Uczniowie wykonywali pojedynczy okop strzelecki do strzelania w postawie leżącej w postaci wykopu o szerokości 60 cm, długości 170 cm i głębokości 30 cm. Czas przewidziany na budowę takiego okopu wynosi od 25-35 min. Pomimo niedogodności terenowych oraz konieczności wykonywania wykopu w pozycji leżąc, uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem. W większości wykonali swoje stanowiska strzeleckie w nakazanym czasie, zgodnie z zasadami sztuki ich budowy, choć niektórzy potrzebowali więcej czasu. Umorusani, obolali, ale i szczęśliwi zakończyli pierwszy dzień szkolenia. Teraz pora na odpoczynek i regenerację sił. Jutro drugi dzień szkolenia, nowe wyzwania i nowe doświadczenia. Cóż żołnierska służba to nie przelewki. Nikt nie mówił, że będzie lekko.


Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir MiszczukUczniowie Klas wojskowych na święcie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz.23 czerwca 2017 roku 25. Brygada Kawalerii Powietrznej obchodziła swoje święto.W uroczystościach wzięli udział uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Głównym punktem uroczystości była wizyta Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, który po przeglądzie pododdziałów brygady oraz uczniów klas wojskowych wręczył nagrody i wyróżnienia żołnierzom brygady. Szczególnie ważnym punktem uroczystości dla naszych uczniów było wręczenie przez ministra świadectw wraz z upominkami najlepszym uczniom klas wojskowych. Bardzo ważnym elementem uroczystości była defilada żołnierzy i uczniów przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Radomia w asyście powietrznej helikopterów.
Na zakończenie uroczystości żołnierze zaprezentowali swoje umiejętności w pokazie dynamicznym. Następnie uczniowie ZSP1 przed publicznością pokazali swoje wyszkolenie w programie taktycznym oraz pokazie dynamicznym.

Zdjęcia. Jacek Matyszewski, tekst. Arkadiusz Świątek

Brąz dla „Mechanika"


Drużyna klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, zajęła trzecie miejsce w II Ogólnopolskich Mistrzostwach Klas Mundurowych na poligonie drawskim. Sukces ten stanowi swoiste podsumowanie tegorocznego szkolenia wojskowego, jego poziomu i osiągniętych przez uczniów klas wojskowych umiejętności.
 


 

W dniach od 5 do 8 czerwca br. na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim odbyły się II Ogólnopolskie Mistrzostwa Klas Wojskowych. W zawodach uczestniczyły pięcioosobowe drużyny, reprezentujące najlepsze klasy wojskowe z niemal całej Polski. Zawodnicy rywalizowali przez dwa dni w dwóch blokach tematycznych, podzielonych na zadania, wchodzące w skład Pętli Taktycznej, Dnia Inteligenta, Strzelania i Wychowania Fizycznego. W ramach Pętli Taktycznej zawodnicy musieli przebiec na czas, wyznaczony blisko sześciokilometrowy odcinek terenowy, na którym czekały na nich zadania takie jak: rzut granatem na odległość, ładowanie magazynka, składanie i rozkładanie broni, przepychanie samochodu terenowego na odcinku 20 metrów, wskazywanie azymutu do celu i pokonywanie mini toru przeszkód. Dniem Inteligenta nazwany został zestaw testów, którym musieli sprostać uczestnicy mistrzostw dotyczących szkolenia sanitarnego, wiedzy o bezpieczeństwie i historii, zadań logicznych, znajomości sylwetek sprzętu będącego na wyposażeniu wojska oraz topografii. Wyszkolenie fizycznego obejmowało rzut piłką lekarską zza głowy na odległość, podciąganie na drążku, rzut piłką do kosza, skłony tułowia w przód, uginanie ramion na ławeczce i bieg zygzakiem. Sprawdzian ze szkolenia ogniowego polegał na wykonaniu strzelania z użyciem amunicji ostrej z karabinka kbkAk na celność oraz strzelania indywidualnego z karabinka kbkAk na punkty. Strzelanie poprzedzały zajęcia z instruktorami, w trakcie których uczniowie ćwiczyli łączne czynności do strzelania z karabinka, zgrywanie przyrządów celowniczych i przyjmowanie postaw strzeleckich, rzut granatem z różnych pozycji, budowę broni, a także minowanie terenu.

Po dwóch intensywnych dniach zmagań, wojskowa drużyna z „Mechanika” w składzie: Angelika  Śmiechowicz, Bartłomiej Szporak, Adrian Jachimowski, Michał Pawlik i Dawid Trukan zdobyła w klasyfikacji generalnej Mistrzostw trzecie miejsce. Indywidualnie w konkurencji strzelania z karabinka o tytuł Mistrza Celnego Ognia zwyciężył Dawid Trukan z wynikiem 76 punktów na 100. Dużym osiągnięciem naszej uczniów było również wyróżnienie naszej drużyny przez dowódcę CSWL za przestrzeganie przepisów ubiorczych, zdyscyplinowanie i dbałość o wygląd zewnętrzny, pamiątkowymi odznakami okolicznościowymi. Po trzech latach wytężonej pracy, zaangażowania w szkolenie, któremu towarzyszyło często pokonywanie własnych słabości osiągnęliśmy poziom szkolenia, który daje nam satysfakcję i zauważalne wyniki ogólnopolskie, takie jak trzecie miejsca zajmowane na mistrzostwa w Żaganiu, Ostródzie i Drawsku Pomorskim.
Ostatni nasz sukces nie byłby jednak możliwy bez pomocy i wsparcia Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, dzięki któremu mogliśmy wziąć udział w mistrzostwach i w efekcie uzyskać tak wspaniały wynik. Za to wszystko w imieniu Dyrekcji i uczniów klas mundurowych ZSP nr 1 serdecznie dziękujemy.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk