Ładuj broń!

Tematem kończącym cykl zajęć szkoleniowych uczniów klasy drugiej „wojskowej” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, prowadzonym przez instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, było tym razem szkolenie ogniowe.
Na zorganizowanych specjalnie w tym celu punktach nauczania uczniowie zgłębiali tajniki budowy broni, przyjmowania prawidłowej postawy strzeleckiej i zgrywania przyrządów celowniczych, a także zasad postępowania i obchodzenia się z bronią palną. Największym zainteresowaniem uczniów cieszył się podpunkt nauczania dotyczący składania i rozkładania broni oraz ładowania magazynka. Wszystkie czynności wykonywane były przez uczniów pod czujnym okiem instruktorów z 7 batalionu kawalerii powietrznej, którzy zwracali szczególną uwagę na warunki bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią. Przypominali również o odpowiedzialności, którą musi wykazać się każdy użytkownik broni palnej, a zwłaszcza o bezwzględnym zakazie kierowania nawet niezaładowanej broni w kierunku ludzi i zwierząt. Jak mówi stare żołnierskie przysłowie „broń potrafi strzelać raz do roku sama”, stąd też na osobach posługujących się bronią ciąży ogromna odpowiedzialność i konieczność znajomości zasad jej użycia.


Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Wojskowa podróż historyczna

W dniu 23 maja br. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyli wojskową podróż historyczną, zatytułowaną „Militarne tradycje i współczesność naszego regionu”.
Uczniowie razem z wychowawcą klasy Panem Robertem Kołczyńskim i opiekunem wojskowym mjr rez. Sławomir Miszczukiem, odwiedzili żołnierzy 7 Dywizjonu Lotniczego w Nowym Glinniku, gdzie zapoznali się z historią powstania jednostki, jej tradycjami, sprzętem i uzbrojeniem będącym na wyposażeniu jej żołnierzy. Uczniowie mogli usiąść za sterami prawdziwego „Sokoła” – śmigłowca, którego większość widywała dotychczas jedynie podczas przelotów nad Tomaszowem. Prosto z jednostki pojechaliśmy do Spały gdzie zapaliliśmy znicz na grobie generała Tadeusza Buka, współtwórcy kawalerii powietrznej i pierwszego dowódcy odrodzonego na ziemi ojczystej 7 pułku ułanów lubelskich, który będąc dowódcą wojsk lądowych zginął w tragicznym locie do Smoleńska. 
 
Kolejnym etapem naszej podróży był Anielin, gdzie poległ pierwszy partyzant polskiego września, dowódca Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego major Henryk Dobrzyński „Hubal”. Na symbolicznym szańcu zapaliliśmy znicz oddając hołd żołnierzowi – kawalerzyście i bohaterowi polskiego września. Z Anielina udaliśmy się do Poświętnego. Tam odwiedziliśmy niezwykła osobę – pułkownika Mariana Zacha. Stworzone w jego domu prywatne muzeum białej broni polecamy wszystkim pasjonatom militariów. Zbiór robi naprawdę niesamowite wrażenie, a opowieści Pana Mariana stanowią dodatkową „wisienkę” na tym niezwykle apetycznym militarnym torcie. Nasza podróż pozwoliła nam odkryć i poznać wiele nieznanych nam faktów z dziejów regionu Tomaszowa, oraz, a właściwie przede wszystkim niezwykłych ludzi – świadków tragicznych często losów żołnierza polskiego na ziemi tomaszowskiej. 
 
To wszystko nie byłoby jednak możliwe, bez jak zwykle niezawodnego wsparcia ze strony dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej Pana generała brygady doktora Stanisława Kaczyńskiego, który udostępnił nam do dyspozycji wojskowy autokar, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
 
 
Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Przedstawiciel WKU z wizytą w „Mechaniku”

W dniu 18 maja br. przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim spotkał się z uczniami trzeciej klasy informatycznej o nachyleniu wojskowym. Głównym celem spotkania było przedstawienie uczniom oferty wojska dotyczącej dalszej edukacji i możliwości podjęcia pracy zawodowej w Wojsku Polskim.Uczniowie klasy wojskowej nieuchronnie zbliżają się do końca nauki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim i związanego z tym zakończenia szkolenia
wojskowego. Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom uczniów dotyczącym szkolnictwa wojskowego, ochotniczych formom służby wojskowej oraz wstąpienia do zawodowej służby wojskowej, przedstawiciel Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień Pan chor. rez. Damian Komański zapoznał zebranych z ogólnym funkcjonowaniem służby wojskowej. Służba wojskowa na dzisiejszym rynku pracy stanowi bardzo ciekawą ofertę, pozwalającą na połączenie wyzwań, jakie ze sobą niesie z realizacją ambicji zawodowych w cywilu, np. w służbie w Narodowych Siłach Rezerwowych czy Obronie Terytorialnej Uczniom przedstawiono również bogatą ofertę ciekawych kierunków na wyższych uczelniach wojskowych. Ze względu na informatyczny profil klasy szczegółowo omówiona została oferta Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Absolwenci Akademii uzyskują szerokie perspektywy zatrudnienia nie tylko w wojsku, ale również w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu.

Kolejne spotkanie zaplanowane na jesieni będzie okazją do skonkretyzowania deklaracji uczniów i rozpoczęcia procesu kwalifikacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Spotkanie odbyło się dzięki przychylności i zrozumieniu naszych potrzeb i oczekiwań w tym względzie Komendanta WKU w Tomaszowie Pana ppłk Piotra Stelmaszczyka, któremu serdecznie dziękujemy.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Saper myli się tylko raz

Głównym tematem drugiego cyklu zajęć szkoleniowych uczniów klasy drugiej „wojskowej” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, prowadzonym przez instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, było szkolenie inżynieryjno – saperskie. Podczas  szkolenia omówione zostały między innymi procedury i zasady postępowania w przypadku znalezienia niewypałów lub niewybuchów.
Zajęcia realizowano w dwóch blokach tematycznych: w pierwszym z podstaw szkolenia inżynieryjno – saperskiego w tym: maskowania ludzi, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, materiałów wybuchowych i środków zapalających oraz drugim zapoznania ze sprzętem inżynieryjnym (sprzęt minerski, a także wyposażenie i działanie grupy EOD). Nasza młodzież z dużym zainteresowaniem uczestniczyła w działaniach praktycznych, w których wykorzystane zostały min. bezpieczne, rozbrojone już wcześniej środki bojowe. Prowadzący zajęcia st. szer. Kryszczak z plutonu saperów 7 batalionu kawalerii, omówił zasady postępowania w przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów przypominających wojenne pozostałości. 

Zajęcia okazały się bardzo pożyteczne, ponieważ pozwoliły naszym uczniom na zapoznanie się ze specyfiką trudnej i wymagającej specjalności wojskowej, jaką stanowią saperzy oraz podniesienie świadomości z zakresu niebezpieczeństw ze strony „zardzewiałej śmierci”, jak określa się niewypały i niewybuchy. To wiedza niezbędna i przydatna dla każdego, a zwłaszcza dla żołnierzy. Trzeba przecież wiedzieć jak się zachować w określonych sytuacjach. Niewiedza może kosztować zbyt dużo i nie wybacza błędów. Saper myli się tylko raz.  
Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Szkolili się z kawalerzystami w udzielaniu pierwszej pomocy

Uczniowie klasy drugiej „wojskowej” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, szkolili się razem z kawalerzystami 7 batalionu kawalerii powietrznej. Podczas  szkolenia omówione zostały między innymi procedury kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz rolę i zadania ratowników medycznych. Ćwiczono również procedury kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Zajęcia zorganizowano w ramach realizacji porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, a tomaszowskim 7 batalionem kawalerii powietrznej. Uczestniczyli w nich uczniowie drugiej klasy wojskowej oraz instruktorzy 7 batalionu kawalerii. Podczas zajęć rozpoczynających cykl trzech wspólnych szkoleń, nasi uczniowie zdobywali wiedzę i doświadczenie, niezbędne w trudnym procesie wojskowego szkolenia specjalistycznego, które mogą im się przydać nie tylko w wojsku, ale również innych służbach mundurowych i życiu codziennym. Uczniowie pokazali, że mimo młodego wieku dysponują już dużą wiedzą specjalistyczną i umiejętnościami oraz potrafią pracować w zespołach, co dla kandydatów na żołnierzy jest najważniejsze – powiedział plutonowy Wojciech Giemzała, szkolący naszych uczniów instruktor 7 batalionu. Rozpoczęty przez uczniów klas wojskowych trójstopniowy cykl szkolenia obejmował będzie w dalszej kolejności szkolenie saperskie i budowę broni. A to wszystko również dzięki ogromnej pomocy, wsparciu i zrozumieniu ważności tego szkoleń ze strony dowódcy 7 batalionu ppłk Piotra Wrony, któremu serdecznie dziękujemy. Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

Dziś święto Konstytucji 3 MajaMiejscem uroczystych obchodów święta Konstytucji 3 Maja w Tomaszowie Mazowieckim, był w tym roku Skwer Niepodległości przed tomaszowskim Urzędem Miasta. Uroczystości rozpoczęła tradycje już msza św. w kościele p.w. św. Antoniego. Po niej poczty sztandarowe na czele z pocztem sztandarowym i kompania honorową 7 batalionu kawalerii powietrznej wraz z młodzieżą szkolną, harcerzami i mieszkańcami Tomaszowa przeszły na Skwer Niepodległości.
W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, służb mundurowych, kombatantów, organizacji społeczno - politycznych, harcerzy i młodzieży szkolnej. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim reprezentowany był przez wicedyrektora Arkadiusza Broniarka oraz uczniów klasy drugiej wojskowej wraz z wychowawcą Arkadiuszem Świątkiem.

 Po hymnie państwowym i wciągnięciu flagi na maszt głos zabrał prezydent miasta Marcin Witko. W swoim wystąpieniu nawiązał do rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i związanych z tym konsekwencji dla narodu polskiego.

Po Apelu Pamięci żołnierze kompanii honorowej 7 batalionu kawalerii powietrznej oddali salwę honorową. Uroczystości uświetniło wykonanie przez Chór miejski "Artis Gaudium" pieśni patriotycznych, po których nastąpiło składanie kwiatów pod płytą pamiątkową poświęconą „Nieznanemu żołnierzowi poległemu za wolność na polu chwały 1914 - 1921”. 

 

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk